نماد اعتماد الکترونیکی ما

نماد اعتماد الکترونیکی ما

فروشگاه پریماشاپ دارای نماد اعتماد دوستاره از وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشد و کلیه فعالیت های این فروشگاه تحت نظارت این نهاد می باشد .