خرید کفش فوتبال آسفالت

با گسترش زمین های مختلف فوتبال بازی بر روی زمین های آسفالتی محدود تر شدند اما هنوز هم زمین های سیمانی و یا زمین های بازی در پارک ها و گاها بچه ها روز زمین آسفالتی فوتبال بازی میکنند. در هنگام بازی در چنین زمین هایی باید بسیار مراقب سلامتی باشید زیرا با هر بار زمین خوردن قسمتی از پوست پا یا دست بلند میشود. لذا بهترین راه ممکن استفاده از کفشس است که دقیقا مناسب این زمین باشد. اگر قصد انجام فوتبال در سالن را داشتید و به دنبال کفش فوتسال هستید از این دسته دیدن فرمایید.

کفش فوتبال خیابانی

همانطور که در بالا گفته شد کفی کفش فوتبال خیابانی جز مهمترین قسمت های ان است. قسمتی که باید دوام بسیار مناسبی در مقابل سایش داشته باشد و همچنین اصطحکاک کافی با زمین برقرار نماید تا از لیز خوردن شما جلوگیری نماید. در حال حاضر موجودی این کفش ها در فروشگاه بسیار محدود است اما در آینده سعی خواهد شد مدل های بیشتری از آن موجود نماییم. این مورد بخصوص در مورد بچه ها که مشتریان اصلی کفش فوتبال خیابانی هستند قطعا بیشتر خواهد بود.