خرید پیراهن های باشگاه گالاتسرای

گالاتاسرای

فقط کالاهای موجود
تخفیف نمایش سریع

پیراهن هتلی گالاتسرای سفید با اسپانسر


43,000 تومان 48,000 تومان -10%

تیشرت هتلی (پولوشرت) ورزشی تیم گالاتاسرای هتلی : پارچه این تیشرت از جنس جودون سوزنی می باشد. تن خور تیشرت بصورت راسته می باشد. موارد زیر در خصوص این تیشرت از سوی فروشگاه ضمانت می شود 1-ثابت بودن سای..


تخفیف نمایش سریع

پیراهن هتلی گالاتسرای سفید ساده


35,000 تومان 40,000 تومان -13%

تیشرت هتلی (پولوشرت) ورزشی تیم گالاتاسرای هتلی : پارچه این تیشرت از جنس جودون سوزنی می باشد. تن خور تیشرت بصورت راسته می باشد. موارد زیر در خصوص این تیشرت از سوی فروشگاه ضمانت می شود 1-ثابت بودن سای..


تخفیف نمایش سریع

پیراهن هتلی گالاتسرای قرمز با اسپانسر


43,000 تومان 48,000 تومان -10%

تیشرت هتلی (پولوشرت) ورزشی تیم گالاتاسرای قرمز هتلی : پارچه این تیشرت از جنس جودون سوزنی می باشد. تن خور تیشرت بصورت راسته می باشد. موارد زیر در خصوص این تیشرت از سوی فروشگاه ضمانت می شود 1-ثابت بو..


تخفیف نمایش سریع

پیراهن هتلی گالاتسرای قرمز ساده


35,000 تومان 40,000 تومان -13%

تیشرت هتلی (پولوشرت) ورزشی تیم گالاتاسرای قرمز هتلی : پارچه این تیشرت از جنس جودون سوزنی می باشد. تن خور تیشرت بصورت راسته می باشد. موارد زیر در خصوص این تیشرت از سوی فروشگاه ضمانت می شود 1-ثابت بو..


تخفیف نمایش سریع

پیراهن هتلی گالاتسرای مشکی با اسپانسر


43,000 تومان 48,000 تومان -10%

تیشرت هتلی (پولوشرت) ورزشی تیم گالاتاسرای مشکی هتلی : پارچه این تیشرت از جنس جودون سوزنی می باشد. تن خور تیشرت بصورت راسته می باشد. موارد زیر در خصوص این تیشرت از سوی فروشگاه ضمانت می شود 1-ثابت بو..


تخفیف نمایش سریع

پیراهن هتلی گالاتسرای مشکی ساده


35,000 تومان 40,000 تومان -13%

تیشرت هتلی (پولوشرت) ورزشی تیم گالاتاسرای مشکی هتلی : پارچه این تیشرت از جنس جودون سوزنی می باشد. تن خور تیشرت بصورت راسته می باشد. موارد زیر در خصوص این تیشرت از سوی فروشگاه ضمانت می شود 1-ثابت بو..


نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)